ponedeljek, 11. november 2013

Nevednost

Zadevo je najbolje razložil John Steinbeck, ki je dejal, da se socializem v Ameriki ni uveljavil, ker reveži ne pojmujejo sebe kot izkorišcani proletariat, marvec kot milijonarje v zacasnih težavah.

Vir: http://www.siol.net/priloge/kolumne/miha_mazzini/2013/11/slozni_v_nevednosti.aspx
[Miha Mazzini v prilogi Siol.neta, 08.11.2013]

In pa:
Preživitvena strategija gledanja proc je dosegla velik konsenz in postala del mentalitete, zato je treba logiko, matematiko in pismenost znati le v šoli in jih v vsakdanjem življenju cim prej pozabiti.