torek, 30. september 2008

EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov

Pripenjam novičko:

.

Zavod RS za Šolstvo in Ministrstvo za šolstvo in šport v okviru projekta Raznoliki pristopi k posodabljanju naravoslovnih predmetov tudi letos organizirata mednarodni posvet Biološka znanost in družba, ki nadaljuje z lani začetim uvajanjem sodobnih znanj in sistemskega pristopa v obravnavo živih sistemov v šolsko prakso. Letos pri organizaciji posveta sodelujeta tudi Društvo biologov Slovenije in agencija ARAO.


Mednarodni posvet EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov
bo potekal 2. in 3. oktobra 2008
v konferenčni dvorani Poslovne hiše GIO,
Dunajska 160, 1000 Ljubljana.

Tema letošnjega posveta Biološka znanost in družba je EKOSISTEMI – povezanost živih sistemov. Program bo usmerjen v celostno predstavitev osnovnih bioloških konceptov v zvezi z živimi sistemi, njihovim razvojem, metabolizmom in interakcijami na različnih organizacijskih ravneh. Na okroglih mizah bo razprava o nujnosti uvajanja sodobnih znanj in sistemskega pristopa pri obravnavi živih sistemov in pomenu splošnega biološkega znanja za sodelovanje v procesih odločanja in reševanja problemov (zavedanju naraščajočega pomena široke splošne biološke izobrazbe za posameznika in družbeno odločanje).
Na njem bodo sodelovali priznani tuji in domači predavatelji s področja biološke znanosti in družboslovnih znanosti.

Za prevajanje bo poskrbljeno.Ko bi vsaj vsi na svetu razmišljali indijansko. Wikipedia: Cree prophecy.

Ni komentarjev: